Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Kovo Počaply, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Kovo Počaply, s.r.o., se sídlem Počaply 49, 262 72 Počaply, identifikační číslo: 28941489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 154633, (dále jen „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Počaply 49, 262 72 Počaply, adresa elektronické pošty info@kovo-pocaply.cz, telefon 723 811 811.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1 splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2 splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Tedy společnost pro validaci správnosti zadaných údajů AVANTRO, s.r.o., IČ 04997476, DIČ CZ04997476, Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou PrimaFuture.cz s.r.o., České Budějovice, tř. Čsl. legií 704/18, PSČ 370 06 coby poskytovatel webhostingového řešení. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Shoptet, a.s. Dvořeckého 628/8 169 00 Praha 6 Česká republika IČ: 28935675 DIČ: CZ28935675 coby poskytovatel e-shopového řešení.

5.2 Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Kovo Počaply, s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Kovo Počaply, s.r.o., se sídlem Počaply 49, 262 72 Počaply, identifikační číslo: 28941489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 154633, (dále jen „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Počaply 49, 262 72 Počaply, adresa elektronické pošty info@kovo-pocaply.cz, telefon 723 811 811.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let od poslední objednávky v e-shopu shop.kovo-pocaply.cz, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a PrimaFuture.cz s.r.o., České Budějovice, tř. Čsl. legií 704/18, PSČ 370 06 coby poskytovatel webhostingového řešení.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemně na e-mailovou adresu info@kovo-pocaply.cz nebo kliknutím na Odhlásit a zadáním odhlašovaného e-mailu + potvrzení tlačítkem odhlásit. Odkaz na odhlášení je v každém e-mailu, který od nás obdržíte.

6.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5 Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

Souhlasím s užitím údajů o nákupu pro účel hodnocení spokojenosti, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem hodnocení spokojenosti zákazníka s obchodem a sortimentem zboží

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy a předmětu koupě

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Kovo Počaply, s.r.o., IČ 28941489, se sídlem Počaply 49, 262 72 Počaply (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy a předmětu koupě pro účel zpracování:

 • zasílání kontaktní emailové adresy a předmětu koupě třetím subjektům, provozujícím hodnotící služby (uživatelské recenze hodnotící spokojenost zákazníka s obchodem a sortimentem zboží). Kontaktní emailová adresa a předmět koupě budou společností Kovo Počaply, s.r.o. zpracovávány po dobu 1 roku od udělení souhlasu v pokladně zaškrtnutím volby Souhlasím s odesláním mého e-mailu za účelem hodnocení produktů a e-shopu.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy a předmětu koupě k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat na adrese (zde) zaškrtnutím políčka „Ne, nesouhlasím“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Kovo Počaply, s.r.o., IČ 28941489, se sídlem Počaply 49, 262 72 Počaply (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání akčních nabídek prostřednictvím e-mailu. Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu pro zasílání akčních nabídek, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – Shoptet, a.s. Dvořeckého 628/8 169 00 Praha 6 Česká republika IČ: 28935675 DIČ: CZ28935675, která zajišťuje provoz těchto e-shop stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává zpracovateli webhostingových služeb – společnost PrimaFuture.cz s.r.o. se sídlem Jablonského 640/2 170 00 Praha 7, realizující službu zasílání akčních nabídek a související komunikací, jako zpracovatel pro správce. Společnost PrimaFuture.cz s.r.o. je zavázána smluvně i závaznými právními předpisy k ochranně osobních údajů tak jak vyžaduje výše uvedené nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

 

Obchodní podmínky / Podmínky ochrany osobních údajů.